English Spanish French Dutch German
Westco en SVR verkopen de hoogste kwaliteit accu’s en acculaders voor Motorfiets, Powersports en Auto-audio toepassingen.
WestoCo Battery SVR Batteries Visit MK Battery E-Store

Downloads en Technische referenties

Downloads + FAQ + Definities + Verwijzing


Definities
20-uur verbruik
Het aantal ampère dat constant geleverd wordt gedurende 20 uren @ 27 C voordat de spanning terugvalt naar 1,75 volt per cel (ontladen).

Zuur
Verwijst naar zwavelzuur (H2SO4), het actieve component van de elektrolyt, of een mengsel van zwavelzuur en water.

Actief Materiaal
Het actieve gedeelte van accu platen, loodsuperoxide op de plusplaat (positief) en poreus lood op de minplaat (negatief).

Legering
Een homogene combinatie van lood en antimonium.

Wisselstroom
Elektrische stroom dat niet uitsluitend in één richting stroomt, zoals gelijkstroom, maar snel zijn richting omkeert of “wisselt" in polariteit zodat de batterij/accu niet wordt opgeladen.

Ampère
De meeteenheid van het debiet van elektrische stroom.

Ampère-uur
De uitkomst van de vermenigvuldiging van de ampèrestroom met de stroomtijd in uren, bijv. een accu dat 10 ampères gedurende 8 uur levert, geeft 80 ampère-uren. Zie opmerking onder “Volt?” voor verdere uitleg over stroomlevering.

Accu
Twee of meer elektrische cellen die elektrisch aan elkaar verbonden zijn zodat de combinatie als een geheel stroom levert.

Accu Contacten/Aansluitingen (pool of klem)
Waar apparatuur gekoppeld wordt aan het positief contact van een eindcel en aan het negatief contact van de andere zodat de batterij/accu op het circuit is aangesloten.

Buigen
Het verkrommen of buigen van de accuplaten.

Verbranding
Een vakterm gebruikt voor het verbinden van twee stukjes lood door deze tegelijkertijd te smelten zodat ze samenvloeien tot één continu stuk. Over het algemeen verwezenlijkt door een mengsel van zuurstof en waterstof of acetyleengassen, waterstof en perslucht of zuurstof en lichtgas.

Cadmium
Een metaal, in ongeveer de vorm van een potlood, gebruikt voor het verkrijgen van spanning van plus- of min-platen. Het metaal wordt ondergedompeld in de elektrolyt maar komt niet in aanraking met de platen.

Vermogen
Het aantal ampère-uren dat een batterij/accu kan leveren op een vast vermogens niveau nadat deze volledig is opgeladen. Bijv. een accu kan 10 ampère stroom gedurende 8 uur leveren voordat de accu is uitgeput. Het vermogen is dan 80 ampère-uur voor 8 uren op een vast vermogens niveau. Het is noodzakelijk om het vermogens niveau te vermelden, aangezien deze zelfde accu bij een ontlading van 20 ampère niet 4 uren meegaat maar voor een kortere periode, bijv. 3 uur. Daarom is het vermogen bij een ontlaadtijd van 3 uur, 3x20=60 ampère-uur.

Behuizing
De kast die de accucellen bevat.

Cel
Een accu eenheid die bestaat uit een element compleet met elektrolyt, in een pot met deksel.

Opladen
Het passeren van gelijkstroom door een accu in de omgekeerde richting van ontladen zodat de energie verbruikt tijdens het ontladen terug geplaatst wordt.

Laadstroom
Het niveau van het stroom vermogen noodzakelijk voor het opladen van een accu vanaf een externe bron. Dit wordt uitgedrukt in ampère en is afhankelijk van de grootte van de cel.

Corrosie
De aantasting van metalen onderdelen door het zuur van de elektrolyt; dit is het resultaat van een gebrek aan zuiverheid.

Deksel
Het rubber deksel die elke individuele cel afsluit; deze is voorzien van een flens om een doeltreffende dichting te waarborgen.

Cyclus
Eén oplading en ontlading.

Densiteit
Specifieke graviteit.

Ontladen
De stroomlevering van een accu door een circuit, het tegenovergestelde van “Opladen.”

Droog
Een vakterm vaak gebruikt voor een cel dat onvoldoende elektrolyt bevat. Ook gebruikt voor sommige accu verzend condities.

Elektrolyt
De geleidende vloeistof in elektrochemische apparatuur; bij loodzuur opslagbatterijen bestaat deze uit circa twee delen water op één deel puur chemisch zwavelzuur.

Element
Positieve groep, negatieve groep en separators.

Egalisatie
Het resultaat van circulatie en diffusie binnen de cel die het op- en ontladen vergezelt. Een verschil in vermogen bij verscheidene laadstromen wordt veroorzaakt door de tijd die voor deze functie nodig is.

Egaliseren
Vakterm gebruikt voor het uniform maken van verscheidene specifieke graviteit normen in verschillende cellen van dezelfde accu, door het toevoegen of verwijderen van water of elektrolyt.

Verdamping
Waterverlies vanuit de elektrolyt door hitte of oplading.

Vulplug
De plug die de opening van de vulbuis in het celdeksel afsluit.

Eindvoltage acculader
Het vermogen in ampère waarmee een batterij/accu gedurende 24 uur of meer kan worden opgeladen. Ook het vermogen gebruikt op het einde van een oplading wanneer de cel begint gas af te geven.

Vormen
Elektrochemisch proces dat “pasted grid” of andere platen gebruikt voor het maken van accuplaten. (vaak verward met Ontwikkeling)

Druppellading
Een lading stroom die druppelsgewijs aan een accu gegeven wordt die lange tijd niet word gebruikt zodat de accu volledig geladen blijft.

Gassen
Het afgeven van zuurstof aan plusplaten en waterstof aan minplaten, dit begint wanneer de oplading net over de helft is, afhankelijk van het laad niveau.

Graviteit
Een afkorting van de vakterm “specifieke graviteit”, dit betekent de densiteit vergeleken met water als de norm.

Rooster
Het metalen kader van een plaat, deze ondersteunt het actieve materiaal en is voorzien van een kabelschoen voor stroomgeleiding en bevestiging aan een strop.

Groep
Een set platen, zowel positief als negatief, die met een strop verbonden zijn. Groepen bevatten geen separators.

Hydrometer
Een instrument voor het meten van de specifieke graviteit van de elektrolyt.

Pot
Een harde rubber bak die het element en elektrolyt bevat.

Loodverbranding
Een verbinding maken door het metaal van de te verbinden onderdelen samen te smelten.

Kabelschoen
De aansluiting aan de bovenkant van elke plaat, die de plaat met de strop verbindt.

Maximum graviteit
De hoogste specifieke graviteit die de elektrolyt kan bereiken door continu op te laden, dit geeft aan dat er geen zuur in de platen overblijft.

Negatief
De aansluiting/contact klem van een elektrische energiebron zoals een cel, accu of generator waardoor stroom terugkeert om het circuit compleet te maken. Over het algemeen weergegeven als “Min.”

Ohm
De eenheid van elektrische weerstand. Hoe kleiner de kabelgeleider hoe groter de weerstand.

Over-ontladen
Het ontladen buiten het bereik van de celspanning; verkort de levensduur als het ontladen ver genoeg en vaak wordt uitgevoerd.

Gelei
Het mengsel van loodoxide of poreus lood en andere substanties die aan roosters worden gevoegd.

Plaat
De juiste “gevormde" combinatie van rooster en gelei. Positieve platen zijn roodbruin en negatieve platen zijn leigrijs.

Polariteit
Een elektrische conditie. De positieve aansluiting (of pool) van een cel, accu of elektrisch circuit heeft een positieve polariteit; de negatieve, negatieve polariteit.

Positief
De aansluiting van een elektrische energiebron zoals een cel, accu of generator van waaruit de stroom vloeit. Over het algemeen weergegeven als “Pos” of  “It+.”

Post
Het gedeelte van de strop dat uit de celdeksel steekt, waarmee een verbinding wordt gemaakt naar een aangrenzende cel of naar het circuit van de auto.

Ontlaadstroom
Aantal ampère voor op- of ontlading. Wordt ook gebruikt voor het uitdrukken van tijd bij beide.

Reserve vermogensverbruik
De tijd in minuten waarbij de accu 25 ampère op 27 graden levert. Deze waarde vertegenwoordigt de tijd dat de accu stroom levert als de ompoler of generator niet meer werken, zodat essentiële accessoires tijdens het rijden door de nacht of slecht weer blijven functioneren.

Weerstand
Materiaal (over het algemeen lampen of bedrading) van lage geleiding die in een circuit wordt geïnstalleerd om de stroom te vertragen. De hoeveelheid stroom kan worden geregeld door de weerstand te veranderen. Het is ook de eigenschap van een elektrisch circuit waarbij het vermogen wordt belemmerd. Weerstand wordt in ohm gemeten.

Ompolen
Het omkeren van de polariteit van een cel of accu, veroorzaakt door het overdadig ontladen of het opladen in de verkeerde richting.

Afdichten
Het maken van dichte verbindingen tussen pot en deksel; over het algemeen met een zwart, dik en zuurbestendig mengsel.

Sediment
Losse of gebruikte deeltjes van actief materiaal die naar de bodem van de cellen zijn gezonken; vaak “modder” genaamd.

Separator
Een isolator tussen platen van omgekeerde polariteit; over het algemeen vervaardigd uit hout, rubber of een combinatie van beide. separators zijn in het algemeen gegolfd of geribd en zorgen ervoor dat er een fatsoenlijke afstand tussen de platen blijft om een te grote verplaatsing van het elektrolyt te vermijden.

Kortsluiting
Een metalen verbinding tussen de positieve en negatieve platen binnen een cel. De platen kunnen rechtstreeks met elkaar in contact komen of los materiaal kan vast komen te zitten en de platen overbruggen. De kans op een kortsluiting is klein als de separators in goede staat zijn.

Specifieke graviteit
De densiteit van de elektrolyt vergeleken met water als de norm. Het geeft de sterkte aan en wordt gemeten met behulp van een hydrometer.

Verhongering
Het resultaat van onvoldoende oplading in verhouding met de hoeveelheid ontlading, wat leidt tot een zwakke service en accuschade.

Strop
Het loden gietstuk waar de platen van een groep aan verbonden zijn.

Sulfaat
Algemene term voor loodsulfaat. (PbSO4)

Gesulfateerd
Vakterm gebruikt als omschrijving van cellen in een ondergeladen toestand, veroorzaakt door zowel overontlading als gebrek aan gebruik over langere tijd.

Aansluitklem (pool)
Onderdeel waar externe bedrading op wordt aangesloten.

Overdruk ventiel, Ventilatieplug of Ventilatiedop
Een hard of zacht rubber onderdeeltje (plug) in de deksel dat er voor zorgt dat de atmosferische druk in de cel behouden blijft en het verlies aan elektrolyt vermijd. Dit onderdeeltje zorgt ervoor dat gas gevormd in de cel kan ontsnappen, dat er geen verlies is van elektrolyt en dat geen vuil in de cel komt.

Volt
De commerciële eenheid van elektrische spanning. Spanning wordt gemeten met behulp van een spanningsmeter. De toename van spanning (door meerdere cellen in een circuit te plaatsen) leidt tot een verhoging van ampères binnen het circuit. Dit is vergelijkbaar met waterdruk in die zin dat een druktoename er voor zorgt dat een grotere hoeveelheid water door dezelfde pijp kan vloeien. Het verkleinen van de pijp verhoogt de weerstand en verlaagt de hoeveelheid water die door de pijp kan vloeien, net zoals het plaatsen van een weerstand in een elektrisch circuit de stroom bij een gegeven spanning of druk verlaagt.

Watt
De commerciële eenheid van elektrisch vermogen, het vermogen dat geleverd wordt als (mechanisch of elektrisch) per seconde een arbeid van 1 joule wordt verricht. Eén stromende ampère onder de druk van één volt stelt één watt vermogen voor.

Watt-uur
Een eenheid van elektrisch werk. Het is het product van vermogen en de verbruikstijd, bijv. 10 ampère stromend onder 32 volt druk gedurende 8 uur geeft 2560 watturen.


MK Battery: 1631 South Sinclair Street • Anaheim, CA 92806 • tel: 800-372-9253, 714-937-1033, fax: 714-937-0818

MK Battery International: Rondweg 7 • Nijmegen The Netherlands 6515 AS • tel: 000 31 24 3483223, fax: 000 31 24 3483839
email: salescentraleurope@mkbattery.com